In order to ensure high quality of the services that we provide, our website uses information stored in a web browser in the form of the so-called "cookies". By using our website you accept that we use "cookies". The information on "cookies" storage, its storage conditions and access to them is available in the Cookies Policy.
<H1>WebCast</H1>
W serii webcastów "Pogromcy błędów"
rozprawiamy się z najczęściej popełnianymi przez Polaków pomyłkami i nie dajemy im szans! Pogromcą jest Marcin Mortka, lektor języka angielskiego, tłumacz, powieściopisarz, twórca metody nauki angielskiego poprzez gry RPG.
Bałagan z bezokolicznikami
Kilka słów o najpoważniejszych błędach związanych ze stosowaniem bezokoliczników po czasownikach typu "like" oraz czasownikach modalnych. 

Skocz do webcastu...

+ Bałagan z bezokolicznikami
+ Czasowniki modalne nie gryzą
+ Czy ktoś rozumie "need"?
+ Czy ktoś w ogóle używa Conditionalu mieszanego?
+ Czy "little" i a "a little" są w tym samym?
+ Czy te "wishe" naprawdę się przydają?
+ Dajcie mi spokój z tym "neither"!
+ Dziwaczne słowo "such"
+ I znów ta publiczność!
+ Kiedy wreszcie zabronią Future Perfect?
+ Łączymy zdania, czyli zamieszanie ze spójnikami
+ Na co komu Present Perfect?
+ Na ratunek czasom terażniejszym!
+ Naprawiamy Conditional II !
+ O co chodzi z "time" i "money"?
+ Te paskudne przyimki
+ To niestrawne następstwo czasów
+ Wielkie problemy z przyszłością
+ Wszyscy lubimy Past Continuous!
+ Zamieszanie ze spójnikami ciąg dalszy
Czasowniki modalne nie gryzą
Wprowadzenie do niełatwej sztuki stosowania czasowników modalnych do opisywania prawdopodobieństwa w przeszłości.


Wróć do menu
Czy ktoś rozumie "need"?
Czy ktoś w ogóle używa Conditionalu mieszanego?
Materiał o tym, dlaczego mixed Conditional to o wiele pożyteczniejsza struktura od Conditional III, a przy tym wcale nie tak trudna.


Wróć do menu
Czy "little" i a "a little" są w tym samym?
Krótki film mówiący o tym, jak to przedimek przed "a" całkowicie zmienia znaczenie "little".


Wróć do menu
Czy te "wishe" naprawdę się przydają?
Opis największych problemów, które pojawiają się przy stosowaniu konstrukcji z czasownikiem "wish" w teraźniejszości i przeszłości.


Wróć do menu
Dajcie mi spokój z tym "neither"!
Przedstawienie tzw: positive agreement oraz negative agreement – umiejętności przytakiwania przy pomocy słów "so" oraz "neither".


Wróć do menu
Dziwaczne słowo "such"
Opowieść o tym, dlaczego słowo "such" jest tak często przez Polaków pomijane i w jakich sytuacjach powinno się z niego korzystać.


Wróć do menu
I znów ta policzalność!
Filmik o tym, dlaczego niesłuszne jest nadmierne przyzwyczajenie Polaków do używania "a little".


Wróć do menu
Kiedy wreszcie zabronią Future Perfect?
Żartobliwa analiza czasu Future Perfect, który nie dość, że wcale nie jest skomplikowany, to jeszcze bywa niezmiernie użyteczny.


Wróć do menu
Łączymy zdania, czyli zamieszanie ze spójnikami
Krótka gawęda o tzw. "wh-words" w funkcji spójników, które, choć wydają się łatwe, zawierają drobne pułapki. 


Wróć do menu
Na co komu Present Perfect?
Analiza wszystkich sytuacji, w których czas Present Perfect pojawić się powinien, a tymczasem go nie ma...


Wróć do menu
Na ratunek czasom terażniejszym!
Materiał o wszystkich ulubionych błędach, które Polacy popełniają w czasach Present Simple oraz Present Continuous.


Wróć do menu
Naprawiamy Conditional II!
Powtórzenie wiadomości związanych z drugim trybem warunkowym i analiza najpopularniejszych błędów w tej konstrukcji.


Wróć do menu
O co chodzi z "time" i "money"?
Przegląd najbardziej rażących błędów, które pociąga za sobą użycie słów "time" oraz "money"?


Wróć do menu
Te paskudne przyimki
Omówienie sytuacji, w których uczący się języka angielskiego najczęściej gubią przedimek nieokreślony "a" lub "an" lub uparcie próbują wstawić określony "the".


Wróć do menu
To niestrawne następstwo czasów
Przybliżenie idei następstwa czasów i omówienie przyczyn, dlaczego Polakom niełatwo ją zapamiętać.


Wróć do menu
Wielkie problemy z przyszłością
Materiał o tym, że oprócz powszechnie znanego czasownika modalnego "will" należy również umieć wykorzystać konstrukcję "be going to".


Wróć do menu
Wszyscy lubimy Past Continuous!
Filmik precyzujący zasady wykorzystania Past Continuous, który bardzo często bywa błędnie stosowany.


Wróć do menu
Zamieszania ze spójnikami ciąg dalszy
Wtajemniczenie w zasady stosowania "although", "despite" oraz "in spite of".

Wróć do menu