In order to ensure high quality of the services that we provide, our website uses information stored in a web browser in the form of the so-called "cookies". By using our website you accept that we use "cookies". The information on "cookies" storage, its storage conditions and access to them is available in the Cookies Policy.

Witamy w gronie Użytkowników supermemo.net.

Użytkownicy kursów SuperMemo szybko zauważają pierwsze efekty nauki z metodą powtórek, jednak aby tak było, należy pamiętać o tym, że kursy SuperMemo mają wyjątkową  konstrukcję i obsługę. Są w pełni oparte na metodzie SuperMemo i to ona determinuje sposób nauki.

Informacja dotyczy kursów wykonanych w technologii SCORM, czyli m.in. serii kursów No Problem, serii Extreme. Nauka z kursami wykonanymi w technologii flash (kursy dla dzieci oraz kursy obsługi aplikacji komputerowych).


Menu główne – opcje dostępne po zalogowaniu

Po zalogowaniu Użytkownik wchodzi na zakładkę Witaj -> Pulpit (górne menu). W tym miejscu widzi:

 • listę kursów, na jakie jest zapisany,
 • postępy w nauce, tj. procent przerobionego materiału,
 • plan nauki, czyli ilość materiału do powtórzenia i nauczenia,
 • czas dostępu do kursu,
 • dodatkowe opcje:
  1. szczegółowy opis kursu
  2. możliwość zmian w konfiguracji
  3. wgląd do statystyk

Jeśli Użytkownik wykupił zestaw kursów na wszystkich poziomach zaawansowania, to może użyć Konfiguracji z Opcji kursu, aby uczyć się tylko z jednego poziomu. Wystarczy ustawić na innych poziomach kursu ilość ćwiczeń 0 (zero) przy „Nowych ćwiczeń dziennie”.

Ponadto jest możliwość przejścia do drugiej zakładki Witaj -> Kalendarz powtórek, też w górnym menu, gdzie Użytkownik znajdzie indywidualny plan nauki i powtórek wyznaczony przez system.

Ustawienia kursu

Dla każdego kursu można ustawić dowolną ilość stron nowego materiału do nauki, która ma być codziennie wyświetlana. Aby to zrobić, należy wybrać zakładkę Witaj -> Pulpit, wskazać kursorem nazwę kursu, a wtedy w Opcjach po prawej stronie pojawi się Konfiguracja. Tu można ustawić ilość nowych stron do nauki dziennie. Po wyświetleniu zadanej ilości stron, następuje automatyczne przejście do kolejnego kursu lub do jego kolejnego poziomu. W tym przypadku, aby uniknąć automatycznego przeskakiwania do kolejnego poziomu, należy w danym kursie na wyższym poziomie ustawić ilość stron do nauki „0” (zero).

Przebieg nauki

Aby rozpocząć naukę, należy kliknąć na zakładkę Nauka. W Planie nauki po lewej stronie ekranu (ma on postać drzewka) zostały wyznaczone Użytkownikowi jednostki materiału do przerobienia. Należy przerabiać materiał po kolei, lekcja po lekcji, rozwiązując zadania i oceniając się na stronach ćwiczeniowych lub opanowując strony prezentacyjne, a następnie poprzez zaznaczenie „Dalej” przechodzić do kolejnych stron.

 • W każdym dniu nauki (oprócz dnia w którym nauka jest rozpoczynana) w pierwszej kolejności są przerabiane powtórki ustalone na dany dzień.
 • Po przerobieniu wszystkich powtórek z danego dnia system automatycznie przechodzi do rozpoczęcia nauki nowego materiału.

Kolejność przedstawianego materiału jest zawsze ustalana od poziomu początkującego do zaawansowanego – chyba że Użytkownik w konfiguracji kursu ustawił dany poziom na 0 ćwiczeń dziennie.

Rodzaje stron w kursach i jak z nimi pracować

Materiał kursu składa się z dwóch rodzajów stron:

 • prezentacyjnych, które przedstawiają jakieś zagadnienie związane z tematyką kursu, krótki tekst, dialog, partię słownictwa do opanowania itp.
 • ćwiczeniowych, które odwołują się do zagadnień przedstawionych na jednej ze stron prezentacyjnych.

Po opanowaniu wyświetlonej strony prezentacyjnej i odsłuchaniu lub przeanalizowaniu zamieszczonych na niej mediów (dźwięków, ilustracji, filmów), Użytkownik powinien kliknąć „Dalej”, aby przejść do kolejnych stron przygotowanych dla niego w danej sesji.

Przeważnie po stronach prezentacyjnych Użytkownik przechodzi do stron ćwiczeniowych. Kolejność rozwiązywania ćwiczeń na tych stronach jest następująca:

 1. System wyświetla ćwiczenie w oparciu o materiał prezentacyjny.
 2. Użytkownik wykonuje ćwiczenie, stosownie do jego typu (por. poniżej).
 3. Użytkownik klika przycisk „Odpowiedz”.
 4. Pojawia się prawidłowa odpowiedź na zadane w kursie pytanie. Jeśli pokrywa się ono w 100 proc. z rozwiązaniem Użytkownika, to ocenia on swoją wiedzę jako Wiem. Jeśli Użytkownik nie jest pewny odpowiedzi lub udzielił przybliżonej, ocenia swoją wiedzę na Prawie. Jeśli w małym stopniu lub w ogóle nie udało się Użytkownikowi udzielić prawidłowej odpowiedzi, ocenia swoją wiedzę jako Nie wiem. Na podstawie wystawionej oceny program SuperMemo wyznacza dla tej jednostki materiału powtórkę w dniu, w którym informacja będzie bliska zapomnienia – zgodnie z założeniami metody SuperMemo.

Aby wyłączyć pojawiające się emotikony podczas nauki, należy w menu Profil odznaczyć opcję Wyświetlaj szczegółowe informacje parametrów nauki.

W kursach SuperMemo Użytkownik spotyka się z kilkoma typami ćwiczeń:

 • odpowiedz na głos lub w myślach
 • test wyboru, czyli wybierz prawidłową odpowiedź z listy
 • wpisz prawidłową odpowiedź
 • ułóż wyraz, czyli ustaw litery w odpowiedniej kolejności
 • ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej
 • wpisz tłumaczenie wyrazu/frazy/zdania
 • pogrupuj/ułóż w odpowiedniej kolejności wyrazy/frazy itp.
 • uzupełnij zdanie
 • wysłuchaj nagrania i wpisz wyraz/wyrażenie/zdanie

Opcje zaawansowane dla nauki z kursami na supermemo.net

Chcę się uczyć na poziomie średnim i jednocześnie odświeżyć materiał z poziomu podstawowego. Jak najlepiej to zrobić?
Ponieważ nauka z metodą SuperMemo jest oparta na powtórkach, które w początkowym okresie nauki ustalane są na dosyć krótkie odstępy czasu, przerabiając klika kursów jednocześnie, warto pamiętać o tym, że powtórki nam się kumulują. Dlatego polecamy w tym wypadku ustawić kurs średni na np. 40 stron dziennie, a kurs podstawowy na 10 stron dziennie. Po pierwszych tygodniach nauki, gdy interwały między powtórkami będą dłuższe, można zwiększyć ilość nowych stron na kursie podstawowym.

Jak kontynuować naukę pomimo przerobionego materiału zaplanowanego na dany dzień?
Po przerobieniu domyślnej  ilości materiału system poinformuje o zakończeniu nauki na dany dzień. Naukę można kontynuować poprzez kliknięcie przycisku „Kontynuuj”.

Czy mogę wrócić do przerobionego przeze mnie materiału?
Tak. Aby wrócić do przerobionego już materiału, należy w zakładce  Nauka, na drzewku Plan nauki zaznaczyć folder  Nowy materiał i dany kurs, do którego materiału chcemy wrócić. Poniżej, na drzewku z zawartością kursu, zostanie wyświetlona zawartość kursu. Przerobiony materiał jest koloru szarego. Klikając w odpowiednie miejsce na drzewku, można wrócić do przerobionego już materiału.

Co to jest współczynnik zapominania?
Współczynnik zapomnień oznacza ilość stron, których Użytkownik może nie pamiętać. Wartość ta wyrażana jest w postaci procentowej. Przykładowo jeśli wpiszemy 10%, to algorytm SuperMemo będzie tak wyznaczać powtórki, aby użytkownik pamiętał 90% przerobionego materiału. Najbardziej optymalna opcja to wtedy, gdy jest ustawiony na 10%.

Uczę się z kursu na 3 poziomach zaawansowania. Chcę zaczynać od podstawowego, a system przenosi mnie na inny poziom. Czy mogę to zmienić?
Korzystając z ustawień Konfiguracji, można dopasować do swoich oczekiwań system nauki. Domyślnie system będzie podawał porcje materiału ze wszystkich kursów, jakie masz na liście kursów, ponieważ  zakładamy, że każdy uczy się wszystkich kursów, na jakie jest zapisany. Aby przerabiać tylko jeden kurs, wejdź na Witaj-> Pulpit, a następnie w Konfiguracji każdego z pozostałych kursów ustaw liczbę nowych ćwiczeń dziennie na wartość 0 (zero). To ustawienie możesz później zmienić.