In order to ensure high quality of the services that we provide, our website uses information stored in a web browser in the form of the so-called "cookies". By using our website you accept that we use "cookies". The information on "cookies" storage, its storage conditions and access to them is available in the Cookies Policy.
Test z biologii – matura rozszerzona
  • Rating:
  • Publisher: SuperMemo World sp. z o.o.
  • Author Hanna Skrzypczak
  • Pages: 553
  • Subscribed users 92

Repetytorium zostało opracowane dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych biologią, w tym szczególnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Repetytorium jest dla tych, którzy poszukują narzędzia do powtórzenia i utrwalenia wiedzy i umiejętności z zakresu biologii na poziomie rozszerzonym.

Repetytorium obejmuje zagadnienia z zakresu cytologii, botaniki, zoologii, fizjologii organizmów, ekologii, genetyki i ewolucjonizmu. Układ treści odzwierciedla poziomy organizacji żywej materii, od molekularnego do ponadorganizmalnego.

Repetytorium zawiera zadania różnego typu, które ułatwią sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy. Umożliwią także doskonalenie niezbędnych umiejętności np. stosowanie terminologii naukowej, interpretowanie prawidłowości biologicznych, wnioskowanie, wykazywanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową, porównywanie zjawisk i obiektów biologicznych oraz planowanie i analizowanie eksperymentów.

Zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwią ryciny i schematy, a zapamiętanie istotnych terminów – ich wyróżnienie w tekście.

Zadania zawierają informacje naprowadzające i uzupełniające oraz są tak skonstruowane i uporządkowane, że umożliwiają nie tylko sprawdzenie, ale i uzupełnienie wiedzy i umiejętności.

Życzę maturzystom, aby to repetytorium było inspiracją do poznawania tajników niezwykłej i ciekawej biologii, umożliwiło pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy biologicznej i w efekcie ułatwiło pomyślne zaliczanie sprawdzianów i egzaminów.

Test współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Comments

No comments